Екип

Директор

Венета Димитрова Тенчева

Венета Димитрова Тенчева
Образование Висше, магистър – ПУ „Паисий Хилендарски“
Специалност Предучилищна педагогика
Професионална квалификация Детски учител
Професионална кариера
 • От 1997 г. до 1998 г. – Учител в Детска градина по изкуствата;
 • От 1998 г. до 2000 г. – Учител в ЦДГ – Въгларово;
 • От 2000 г. – Директор на ДГ №17 „Иглика“ гр.Хасково
Допълнителни квалификации Тракийски университет – Стара Загора
Специализация „Организация и управление на образованието“
Първа професионално – квалификационна степен
Професионален опит 23 години
 Удостоверение №32 от 2019 г.  Външен експерт към Национален инспекторат по образованието

Венета Тенчева споделя: Скромният ми опит в работата с деца и обичта ми към тях ми дадоха куража да ръководя детското заведение. Опитвам се да виждам нещата в детските очи, да вниквам в детските емоции, за да могат децата да ме разбират. Горещото ми желание е българското умно и любознателно дете да получи още от ранна възраст добро възпитание, много знания и умения, поднесени му от учители-творци.

Педагогически специалисти

 Дияна Недялкова Николова

Пенка Колева Панайотова
Длъжност Старши учител
Образование Висше, бакалавър
Специалност Предучилищна педагогика
Професионална квалификация Детски учител
Професионален опит 22 години
 ПКС  Трета професионално-квалификационна степен

Катя Алекова Русева

Пенка Колева Панайотова
Длъжност Старши учител
Образование Висше, магистър
Специалност Предучилищна педагогика, ІV професионално-квалификационна степен
Професионален опит 25 години
 ПКС  Трета професионално-квалификационна степен

Недялка Георгиева Демирева

Пенка Колева Панайотова
Длъжност Старши учител
Образование Висше, бакалавър
Специалност Предучилищна педагогика
Професионален опит 32 години
 ПКС  Трета професионално-квалификационна степен

Даниела Кирчева Димова

Пенка Колева Панайотова
Длъжност Учител
Образование Висше, бакалавър
Специалност Предучилищна педагогика
Професионален опит 4 години
ПКС  Четвърта професионално-квалификационна степен

Дафинка Георгиева Александрова

Дафинка Георгиева Александрова
Длъжност Старши учител
Образование Висше, магистър
Специалност Предучилищна педагогика
Професионален опит 37 години
 ПКС  Втора професионално-квалификационна степен

Жанета Делчева Кацарова

Жанета Делчева Кацарова
Длъжност Старши учител
Образование Висше, магистър
Специалност Предучилищна педагогика и начална училищна педагогика
Професионален опит 14 години
 ПКС  Трета професионално-квалификационна степен

Петя Димитрова Лозева

Петя Димитрова Лозева
Длъжност Старши учител
Образование Висше, магистър
Специалност Предучилищна педагогика
Професионален опит 21 години

Адриана Димитрова Узунова

Адриана Димитрова Узунова
Длъжност Старши учител
Образование Висше, бакалавър
Специалност Предучилищна педагогика
Професионален опит 19 години
 ПКС  Трета професионално-квалификационна степен

Надя Николаева Хаджиева

Надя Николаева Хаджиева
Длъжност Педагог, детска ясла
Образование Висше, бакалавър
Специалност Предучилищна педагогика
Професионален опит  31 години

Красимира Ванчева Жекова

%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d0%b6%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0

Длъжност Учител
Образование Висше, магистър
Специалност Предучилищна педагогика
Професионален опит 3 години
 ПКС  Четвърта професионално-квалификационна степен

Велизара Тенчева Колева

%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b0
Длъжност Учител
Образование Висше, бакалавър
Специалност Предучилищна педагогика
Професионален опит 2 години

Диана Панева Райчева

%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d1%87%d0%b5%d0%b2%d0%b0
Длъжност Старши учител
Образование Висше, магистър
Специалност Предучилищна педагогика
Професионален опит 30 години
 ПКС  Трета професионално-квалификационна степен

Мюрюфе Хамди Мехмед-Басри

%d0%bc%d1%8e%d1%80%d1%8e%d1%84%d0%b5-%d0%b1%d0%b0%d1%85%d1%80%d0%b8

Длъжност Учител
Образование Висше, магистър
Специалност Предучилищна и начална училищна педагогика
Професионален опит 4 години
 ПКС  Пета професионално-квалификационна степен

Жени Гошева Ганчева

dav

Длъжност Учител
Образование Висше, магистър
Специалност Предучилищна и начална училищна педагогика
Професионален опит  2

Сезенай Гюнай Мюмюн

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Длъжност Учител
Образование Висше, бакалавър
Специалност Предучилищна педагогика и чужд език
Професионален опит  2

Ива Василева Райновска

%d0%b8%d0%b2%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b0

Длъжност Учител по музика
Образование Висше, бакалавър
Специалност Педагогика на обучението по музика
Професионален опит 4 години

Медицински специалисти

Дафинка Миленова Кадиева

ДАФИНКА МИЛЕНОВА КАДИЕВА

Длъжност Медицинска сестра, здравен кабинет
Образование Полувисше

Вероника Русева Димитрова

%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0

Длъжност Медицинска сестра, детска ясла
Образование Полувисше

 Невин Мустафа Мустафа

%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d0%bd-%d0%bc%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%84%d0%b0

Длъжност Медицинска сестра, детска ясла
Образование Полувисше

Марияна Жекова Костова

%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0

Длъжност Медицинска сестра, здравен кабинет
Образование Полувисше

Калинка Тодорова Шишманова

%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b8%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d1%88%d0%b8%d1%88%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0

Длъжност Медицинска сестра, детска ясла
Образование Полувисше

Длъжност Медицинска сестра, детска ясла
Образование Полувисше

 

Сема Неджахтин Юсуф

%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d1%8e%d1%81%d1%83%d1%84

Длъжност Медицинска сестра, детска ясла
Образование Полувисше

 Росица Владимирова Данева

sdc14343

Длъжност Медицинска сестра, здравен кабинет
Образование Полувисше

Маргарита Борисова Ангелова

rbt

Длъжност Медицинска сестра, здравен кабинет
Образование Полувисше

Непедагогически персонал

 1. Надка Атанасова Пехливанова – Главен счетоводител
 2. Недка Минчева Маджурова – Касиер-домакин
 3. Диана Костадинова Митева – Касиер-домакин
 4. Бинка Раданова Стамболова – Помощник-възпитател
 5. Любка Делчева Манолова – Помощник-възпитател
 6. Сийка Огнянова Белева – Помощник-възпитател
 7. Весела Таскова Димитрова – Помощник-възпитател
 8. Кадрие Сюлейман Мухарем – Помощник-възпитател
 9. Ирина Георгиева Манолова – Помощник-възпитател
 10. Иванка Николова Драганова – Помощник-възпитател
 11. Маруся Димчева Русева – Помощник-възпитател
 12. Благовеста Иванова Николова – Помощник-възпитател
 13. Милена Никова Николова – Помощник-възпитател
 14. Мария Тошева Кръстева – Помощник-възпитател
 15. Красимира Делчева Иванова – Помощник-възпитател
 16. Димитър Илиев Белев – Огняр
 17. Мустафа Мустафа Мюмюн – Огняр