40 години юбилей на детска градина №17 „Иглика“

Екип

Директор

Венета Димитрова Тенчева

Венета Димитрова Тенчева
Образование Висше, магистър – ПУ „Паисий Хилендарски“
Специалност Предучилищна педагогика
Професионална квалификация Детски учител
Професионална кариера
 • От 1997 г. до 1998 г. – Учител в Детска градина по изкуствата;
 • От 1998 г. до 2000 г. – Учител в ЦДГ – Въгларово;
 • От 2000 г. – Директор на ДГ №17 „Иглика“ гр.Хасково
Допълнителни квалификации Тракийски университет – Стара Загора
Специализация „Организация и управление на образованието“
Първа професионално – квалификационна степен
Професионален опит 20 години
Професионално портфолио Първа част – Изтегли от тук

Втора част – Изтегли от тук

Трета част – Изтегли от тук

Венета Тенчева споделя: Скромният ми опит в работата с деца и обичта ми към тях ми дадоха куража да ръководя детското заведение. Опитвам се да виждам нещата в детските очи, да вниквам в детските емоции, за да могат децата да ме разбират. Горещото ми желание е българското умно и любознателно дете да получи още от ранна възраст добро възпитание, много знания и умения, поднесени му от учители-творци.

Педагогически специалисти

Зорница Живкова Кръшкова

Пенка Колева Панайотова

Длъжност Старши учител
Образование Висше, магистър
Специалност Предучилищна педагогика, ІII професионално-квалификационна степен
Професионален опит 30 години
Професионално портфолио Изтегли от тук

Дияна Недялкова Николова

Пенка Колева Панайотова
Длъжност Старши учител
Образование Висше, бакалавър
Специалност Предучилищна педагогика, ІV професионално-квалификационна степен
Професионална квалификация Детски учител
Професионален опит 20 години
Професионално портфолио Изтегли от тук

Катя Алекова Русева

Пенка Колева Панайотова
Длъжност Старши учител
Образование Висше, магистър
Специалност Предучилищна педагогика, ІV професионално-квалификационна степен
Професионален опит 23 години
Професионално портфолио

Недялка Георгиева Демирева

Пенка Колева Панайотова
Длъжност Старши учител
Образование Висше, бакалавър
Специалност Предучилищна педагогика, ІV професионално-квалификационна степен
Професионален опит 30 години
Професионално портфолио Изтегли от тук

Галина Иванова Делчева

Пенка Колева Панайотова
Длъжност Учител
Образование Висше, магистър
Специалност Информационно-комуникационни технологии в предучилищното образование и началния етап на СОУ
Професионален опит 7 години
Професионално портфолио Изтегли от тук

Даниела Кирчева Димова

Пенка Колева Панайотова
Длъжност Учител
Образование Висше, бакалавър
Специалност Предучилищна педагогика
Професионален опит 2 година
Професионално портфолио  Изтегли от тук

Дафинка Георгиева Александрова

Дафинка Георгиева Александрова
Длъжност Старши учител
Образование Висше, магистър
Специалност Предучилищна педагогика, ІI професионално-квалификационна степен
Професионален опит 35 години
Професионално портфолио Изтегли от тук

Жанета Делчева Кацарова

Жанета Делчева Кацарова
Длъжност Старши учител
Образование Висше, магистър
Специалност Предучилищна педагогика и начална училищна педагогика

V професионално-квалификационна степен

Професионален опит 12 години
Професионално портфолио Изтегли от тук

Петя Димитрова Лозева

Петя Димитрова Лозева
Длъжност Старши учител
Образование Висше, магистър
Специалност Предучилищна педагогика
Професионален опит 19 години
Професионално портфолио  Изтегли от тук

Адриана Димитрова Узунова

Адриана Димитрова Узунова
Длъжност Старши учител
Образование Висше, бакалавър
Специалност Предучилищна педагогика ІV професионално-квалификационна степен
Професионален опит 18 години
Професионално портфолио Изтегли от тук

Гергана Иванова Димова

Гергана Иванова Димова
Длъжност Старши учител
Образование Висше, бакалавър
Специалност Предучилищна педагогика
Професионален опит 36 години
Професионално портфолио Изтегли от тук

Виолетка Бойчева Мирчева

Виолетка Бойчева Мирчева
Длъжност Старши учител
Образование Висше, магистър
Специалност Предучилищна педагогика
Професионален опит 36 години
Професионално портфолио  Изтегли от тук

Надя Николаева Хаджиева

Надя Николаева Хаджиева
Длъжност Старши учител
Образование Висше, бакалавър
Специалност Предучилищна педагогика
Професионален опит 29 години
Професионално портфолио  Изтегли от тук

Красимира Ванчева Жекова

%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d0%b6%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0

Длъжност Учител
Образование Висше, магистър
Специалност Предучилищна педагогика
Професионален опит 20 години
Професионално портфолио  Изтегли от тук

Велизара Тенчева Колева

%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b0
Длъжност Учител
Образование Висше, бакалавър
Специалност Предучилищна педагогика
Професионален опит 1 години
Професионално портфолио  Изтегли от тук

Диана Панева Райчева

%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d1%87%d0%b5%d0%b2%d0%b0
Длъжност Старши учител
Образование Висше, магистър
Специалност Предучилищна педагогика, V професионално-квалификационна степен
Професионален опит 29 години
Професионално портфолио  Изтегли от ук

Медицински специалисти

Дафинка Миленова Кадиева

ДАФИНКА МИЛЕНОВА КАДИЕВА

Длъжност Медицинска сестра, здравен кабинет
Образование Полувисше

Вероника Русева Димитрова

%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0

Длъжност Медицинска сестра, здравен кабинет
Образование Полувисше

Тодорка Севова Димитрова

%d1%82%d0%be%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0

Длъжност Медицинска сестра, детска ясла
Образование Полувисше

Невин Мустафа Мустафа

%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d0%bd-%d0%bc%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%84%d0%b0

Длъжност Медицинска сестра, детска ясла
Образование Полувисше

Марияна Жекова Костова

%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0

Длъжност Медицинска сестра, здравен кабинет
Образование Полувисше

Еленка Кунчева Йорданова

%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%b0-%d0%b9%d0%be%d1%80%d0%b4%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2%d0%b0

Длъжност Медицинска сестра, детска ясла
Образование Полувисше

 Лидия Маринова Тодорова

ЛИДИЯ МАРИНОВА ТОДОРОВА

Длъжност Медицинска сестра, детска ясла
Образование Полувисше

Непедагогически персонал

 1. Диана Стоянова Чорбаджиева – Главен счетоводител
 2. Веселинка Георгиева Георгиева – Касиер-домакин
 3. Диана Костадинова Митева – Касиер-домакин
 4. Бинка Раданова Стамболова – Помощник-възпитател
 5. Любка Делчева Манолова – Помощник-възпитател
 6. Сийка Огнянова Белева – Помощник-възпитател
 7. Весела Таскова Димитрова – Помощник-възпитател
 8. Ирина Георгиева Манолова – Помощник-възпитател
 9. Иванка Николова Драганова – Помощник-възпитател
 10. Виолета Иванова Христова – Помощник-възпитател
 11. Маруся Димчева Русева – Помощник-възпитател
 12. Вероника Костадинова Георгиева – Помощник-възпитател
 13. Милена Петкова Илиева – Помощник-възпитател
 14. Емине Хасан Ферад – Помощник-възпитател
 15. Благовеста Иванова Николова – Помощник-възпитател
 16. Милена Никова Николова – Помощник-възпитател
 17. Мария Тошева Делчева – Помощник-възпитател
 18. Светла Емилова Колева – Помощник-възпитател
 19. Димитър Илиев Белев – Огняр
 20. Мустафа Мустафа Мюмюн – Огняр