детски ръце

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГРУПИТЕ

През учебната 2022 – 2023 г. са сформирани 10 групи за целодневно обучение с 198 деца

 • Основна сграда „Иглика“6 групи: 2 яслени групи за деца от 1,5 г. до навършване на 3 г. и 4 целодневни групи за деца от 3 до 7 години /до постъпването им в първи клас/.
 • Сграда „Иглика 1“ – 4 групи: 1 яслена група за деца от 1,5 г. до навършване на 3 г. и 3 целодневни групи за деца от 3 до 7 години /до постъпването им в първи клас/.
Групи Брой деца Персонал
1

Първа група – 3 г.

30  

 1. Дияна Николова – старши учител
 2. Диана Райчева – старши учител
 3. Бинка Стамболова – помощник-възпитател
11

     Първа „А“  група – 3 г.

 13
 1. Петя Лозева – старши учител
 2. Жени Ганчева – учител
 3. Кадрие Мухарем – помощник-възпитател
 9

     Втора група – 3 г.

 25  

 1. Катя Русева – старши учител
 2. Даниела Димова – учител
 3. Весела Таскова – помощник-възпитател
6

Трета група 5 г.

 29  

 1. Недялка Демирева – старши учител
 2. Велизара Колева – учител
 3. Еленка Атанасова – помощник-възпитател
14

Трета „А“ група – 4-5 г.

26  

 1. Адриана Узунова -старши учител
 2. Надя Хаджиева – старши учител
 3. Мария Кръстева – помощник-възпитател
21

Четвърта група – 6 г.

27
 1. Красимира Жекова- учител
 2. Мюрюфе Басри- учител
 3. Сийка Белева – помощник-възпитател
15

Четвърта „А „група – 6 г.

16  

 1. Дафинка Александрова – старши учител
 2. Жанета Кацарова – старши учител
 3. Николина Димитрова -помощник-възпитател
16

Ясла – до 3 г.

10
 1. Невин Мустафа – медицинска сестра
 2. Антония Велинова – медицинска сестра
 3. Тинка Кънчева – помощник-възпитател
20

Ясла 1 – до 3 г.

10
 1. Невин Мустафа – медицинска сестра
 2. Антония Велинова – медицинска сестра
 3. Тинка Кънчева – помощник-възпитател
22

 Ясла 2 – до 3 г.

 12 1.Сема Юсуф – медицинска сестра

2.Вероника Димитрова – медицинска сестра

3.Стиляна Тилева – помощник-възпитател