40 години юбилей на детска градина №17 „Иглика“

Начало

Добре дошли в официалната страница на
ДЕТСКА ГРАДИНА № 17„ИГЛИКА” ГР. ХАСКОВО!
Всяко ваше посещение е повече от гостуване.
Останете, разгледайте и се почувствайте, като у дома…

Картина1

  

 

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ,

Съгл. Чл.10, ал.2 от Наредба за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини и в подготвителна група на общинските училища в община Хасково приемът на деца за уч.2017/2018 г. в ДГ №17 „Иглика“ гр.Хасково е обявен от 12.06.2017 г. на списъци в двете сгради на детската градина. 

Записването на децата е до 30.06.2017 г. при касиер-домакин в сградата, за която е кандидатствало детето.

СПИСЪЦИ НА ПРИЕТИТЕ ДЕЦА МОЖЕ ДА НАМЕРИТЕ В САЙТА – ОТ БУТОН „ПРИЕМ“.

ХВЪРЧИЛО