Делегиран бюджет

Делегиран бюджет

БЮДЖЕТ 2024 ГОДИНА

 • ПИСМО НА ОБЩИНА ХАСКОВО С УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ ЗА 2024 г. – Изтегли от тук
 • РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА БЮДЖЕТ ПО ПАРАГРАФИ ЗА 2024 Г. – Изтегли от тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2024 г. – Изтегли от тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 202 г. /касов отчет/ – Изтегли от тук

БЮДЖЕТ 2023 ГОДИНА

 • ПИСМО НА ОБЩИНА ХАСКОВО С УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ ЗА 2023 г. – Изтегли от тук
 • РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА БЮДЖЕТ ПО ПАРАГРАФИ ЗА 2023 Г. – Изтегли от тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2023 г. – Изтегли от тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2023 г. в проценти – Изтегли от тук
 • Отчет на извънбюджетни сметки с код KSF за месец март 2023 г. – Изтегли от тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета за второ тримесечие на 2023 г. – Изтегли от тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета за второ тримесечие на 2023 г. в проценти – Изтегли от тук
 • Отчет на извънбюджетни сметки с код KSF за месец юни 2023 г. – Изтегли от тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета за трето тримесечие на 2023 г. – Изтегли от тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета за трето тримесечие на 2023 г. в проценти – Изтегли от тук
 • Отчет на извънбюджетни сметки с код KSF за месец септември 2023 г. – Изтегли от тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета за четвърто тримесечие на 2023 г. – Изтегли от тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета за четвърто тримесечие на 2023 г. в проценти – Изтегли от тук
 • Отчет на извънбюджетни сметки с код KSF за месец декември 2023 г. – Изтегли от тук

 

БЮДЖЕТ 2022 ГОДИНА

 • Отчет за изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2022 г. – Изтегли от тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2022 г. в проценти – Изтегли от тук
 • Отчет на извънбюджетни сметки с код KSF за месец март 2022 г. – Изтегли от тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета за второ тримесечие на 2022 г. – Изтегли от тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета за второ тримесечие на 2022 г. в проценти – Изтегли от тук
 • Отчет на извънбюджетни сметки с код KSF за месец юни 2022 г. – Изтегли от тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета за трето тримесечие на 2022 г. – Изтегли от тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета за трето тримесечие на 2022 г. в проценти – Изтегли от тук
 • Отчет на извънбюджетни сметки с код KSF за месец септември 2022 г. – Изтегли от тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета за четвърто тримесечие на 2022 г. – Изтегли от тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета за четвърто тримесечие на 2022 г. в проценти – Изтегли от тук
 • Отчет на извънбюджетни сметки с код KSF за месец декември 2022 г. – Изтегли от тук

БЮДЖЕТ 2021 ГОДИНА

 • ПИСМО НА ОБЩИНА ХАСКОВО С УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ ЗА 2021 г. –Изтегли от тук
 • РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА БЮДЖЕТ ПО ПАРАГРАФИ ЗА 2021 Г. – Изтегли от тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2021 г. – Изтегли от тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2021 г. в проценти – Изтегли от тук
 • Отчет на извънбюджетни сметки с код KSF за месец март 2021 г. – Изтегли от тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета за второ тримесечие на 2021 г. – Изтегли от тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета за второ тримесечие на 2021 г. в проценти – Изтегли от тук
 • Отчет на извънбюджетни сметки с код KSF за месец юни 2021 г. – Изтегли от тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета за трето тримесечие на 2021 г. – Изтегли от тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета за трето тримесечие на 2021 г. в проценти – Изтегли от тук
 • Отчет на извънбюджетни сметки с код KSF за месец септември 2021 г. –Изтегли от тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета за четвърто тримесечие на 2021 г. – Изтегли от тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета за четвърто тримесечие на 2021 г. в проценти /Годишен отчет/ – Изтегли от тук
 • Отчет на извънбюджетни сметки с код KSF за месец декември 2021 г. – Изтегли от тук

БЮДЖЕТ 2020 ГОДИНА

 • ПИСМО НА ОБЩИНА ХАСКОВО С УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ ЗА 2020 г. – Изтегли от тук
 • РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА БЮДЖЕТ ЗА 2020 Г. ПО ПАРАГРАФИ – Изтегли от тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2020 г. – Изтегли от тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2020 г. в проценти – Изтегли от т
 • Отчет за изпълнение на бюджета за второ тримесечие на 2020 г. – Изтегли от тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета за второ тримесечие на 2020 г. в проценти – Изтегли от тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета за трето тримесечие на 2020 г. – Изтегли от тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета за трето тримесечие на 2020 г. в проценти –  Изтегли от тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета за четвърто тримесечие на 2020 г. – Изтегли от тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета за четвърто тримесечие на 2020 г. в проценти/Годишен отчет за 2020 г. – Изтегли от тук
 • Отчет на извънбюджетни сметки с код KSF за месец юни 2020 г. – Изтегли от тук
 • Отчет на извънбюджетни сметки с код KSF за месец септември 2020 г. – Изтегли от тук
 • Отчет на извънбюджетни сметки с код KSF за месец декември 2020 г. – Изтегли от тук

БЮДЖЕТ 2019 ГОДИНА

БЮДЖЕТ 2018 ГОДИНА

БЮДЖЕТ 2017 ГОДИНА

БЮДЖЕТ 2016 ГОДИНА

 • ПИСМО НА ОБЩИНА ХАСКОВО С УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ ЗА 2016 Г. – Изтегли от тук
 • РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА БЮДЖЕТ ЗА 2016 Г. ПО ПАРАГРАФИ – Изтегли от тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2016 г. – Изтегли от тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета за второ тримесечие на 2016 г. – Изтегли от тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета за трето тримесечие на 2016 г. – Изтегли от тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета за четвърто тримесечие на 2016 г. – Изтегли от тук