Екип

Директор

Венета Димитрова Тенчева

Венета Димитрова Тенчева
Образование Висше, магистър – ПУ „Паисий Хилендарски“
Специалност Предучилищна педагогика
Професионална квалификация Детски учител
Професионална кариера
 • От 1997 г. до 1998 г. – Учител в Детска градина по изкуствата;
 • От 1998 г. до 2000 г. – Учител в ЦДГ – Въгларово;
 • От 2000 г. – Директор на ДГ №17 „Иглика“ гр.Хасково
Допълнителни квалификации    

 

 

Тракийски университет – Стара Загора
Специализация „Организация и управление на образованието“  

 

Първа професионално – квалификационна степен

Професионален опит 26 години
 Удостоверение №32 от 2019 г. Квалифициран външен експерт към Национален инспекторат по образованието от 2019 г.

Венета Тенчева споделя: Скромният ми опит в работата с деца и обичта ми към тях ми дадоха куража да ръководя детското заведение. Опитвам се да виждам нещата в детските очи, да вниквам в детските емоции, за да могат децата да ме разбират. Горещото ми желание е българското умно и любознателно дете да получи още от ранна възраст добро възпитание, много знания и умения, поднесени му от учители-творци.

Педагогически специалисти

 Дияна Недялкова Николова

Пенка Колева Панайотова
Длъжност Старши учител
Образование Висше, бакалавър
Специалност Предучилищна педагогика
Професионална квалификация Детски учител
Професионален опит 27 години
 ПКС Втора професионално-квалификационна степен

Катя Алекова Русева

Пенка Колева Панайотова
Длъжност Старши учител
Образование Висше, магистър
Специалност Предучилищна педагогика
Професионален опит 29 години
 ПКС Втора професионално-квалификационна степен

Недялка Георгиева Демирева

Пенка Колева Панайотова
Длъжност Старши учител
Образование Висше, бакалавър
Специалност Предучилищна педагогика
Професионален опит 36 години
 ПКС Втора професионално-квалификационна степен

 

Даниела Кирчева Димова

Пенка Колева Панайотова
Длъжност Учител
Образование Висше, бакалавър
Специалност Предучилищна педагогика
Професионален опит 9 години
ПКС  Втора професионално-квалификационна степен

Дафинка Георгиева Александрова

Дафинка Георгиева Александрова
Длъжност Старши учител
Образование Висше, магистър
Специалност Предучилищна педагогика
Професионален опит 41 години
 ПКС Втора професионално-квалификационна степен

Жанета Делчева Кацарова

Жанета Делчева Кацарова
Длъжност Старши учител
Образование Висше, магистър
Специалност Предучилищна педагогика и начална училищна педагогика
Професионален опит 18 години
 ПКС  Втора професионално-квалификационна степен

Петя Димитрова Лозева

Петя Димитрова Лозева
Длъжност Старши учител
Образование Висше, магистър
Специалност Предучилищна педагогика
Професионален опит 25 години
 ПКС Пета професионално-квалификационна степен

Адриана Димитрова Ничева

Адриана Димитрова Узунова
Длъжност Старши учител
Образование Висше, бакалавър
Специалност Предучилищна педагогика
Професионален опит 24 години
 ПКС Втора професионално-квалификационна степен

 

Надя Николаева Хаджиева

Надя Николаева Хаджиева
Длъжност Педагог, детска ясла
Образование Висше, бакалавър
Специалност Предучилищна педагогика
Професионален опит  34 години
 ПКС Пета професионално-квалификационна степен

Красимира Ванчева Жекова

%d0%ba%d1%80%d0%b0%d1%81%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%80%d0%b0-%d0%b6%d0%b5%d0%ba%d0%be%d0%b2%d0%b0

Длъжност Учител
Образование Висше, магистър
Специалност Предучилищна педагогика
Професионален опит 27 години
 ПКС Втора професионално-квалификационна степен

Велизара Тенчева Колева

%d0%b2%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%80%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b5%d0%b2%d0%b0
Длъжност Учител
Образование Висше, бакалавър
Специалност Предучилищна педагогика
Професионален опит 7 години
 ПКС Втора професионално-квалификационна степен

Диана Панева Райчева

%d0%b4%d0%b8%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d1%87%d0%b5%d0%b2%d0%b0
Длъжност Старши учител
Образование Висше, магистър
Специалност Предучилищна педагогика
Професионален опит 35 години
 ПКС Втора професионално-квалификационна степен

Мюрюфе Хамди Мехмед-Басри

%d0%bc%d1%8e%d1%80%d1%8e%d1%84%d0%b5-%d0%b1%d0%b0%d1%85%d1%80%d0%b8

Длъжност Учител
Образование Висше, магистър
Специалност Предучилищна и начална училищна педагогика
Професионален опит 8 години
 ПКС  Втора професионално-квалификационна степен

 

Жени Гошева Ганчева

dav

Длъжност Учител
Образование Висше, магистър
Специалност Предучилищна и начална училищна педагогика
Професионален опит  5 години
ПКС Четвърта професионално-квалификационна степен

Ива Василева Райновска

%d0%b8%d0%b2%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%bd%d0%be%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b0

Длъжност Учител по музика
Образование Висше, бакалавър
Специалност Педагогика на обучението по музика
Професионален опит 8 години
 ПКС Втора професионално-квалификационна степен

Диана Георгиева Димитрова

Длъжност Педагог
Образование Висше, магистър
Специалност ПНУП
Професионален опит  
   

Медицински специалисти

Дафинка Миленова Кадиева

ДАФИНКА МИЛЕНОВА КАДИЕВА

Длъжност Медицинска сестра, здравен кабинет
Образование/специалност Полувисше, медицинска сестра

Вероника Русева Димитрова

%d0%b2%d0%b5%d1%80%d0%be%d0%bd%d0%b8%d0%ba%d0%b0-%d0%b4%d0%b8%d0%bc%d0%b8%d1%82%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%b0

Длъжност Медицинска сестра, детска ясла
Образование/специалност Полувисше, акушерка

 Невин Мустафа Мустафа

%d0%bd%d0%b5%d0%b2%d0%b8%d0%bd-%d0%bc%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%84%d0%b0

Длъжност Медицинска сестра, детска ясла
Образование/специалност Висше-бакалавър, медицинска сестра

Христина Стойкова Тенева

Длъжност Медицинска сестра, детска ясла
Образование/Специалност Специалист, медицинска сестра

Марияна Жекова Костова

%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bd%d0%b0-%d0%ba%d0%be%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%b0

 

 

 

Длъжност Медицинска сестра, здравен кабинет
Образование/специалност Полувисше, медицинска сестра

Сема Неджахтин Юсуф

%d1%81%d0%b5%d0%bc%d0%b0-%d1%8e%d1%81%d1%83%d1%84

Длъжност Медицинска сестра, детска ясла
Образование/специалност Висше – бакалавър, медицинска сестра

 

 Росица Владимирова Данева

sdc14343

Длъжност Медицинска сестра, здравен кабинет
Образование/специалност Полувисше, медицинска сестра

 

Непедагогически персонал

 1. Елена Райчева Сакарева – Главен счетоводител
 2. Недка Минчева Маджурова – Касиер-домакин
 3. Диана Костадинова Митева – Касиер-домакин
 4. Бинка Раданова Стамболова – Помощник-възпитател
 5. Тинка Минчева Кънчева – Помощник-възпитател
 6. Весела Таскова Димитрова – Помощник-възпитател
 7. Кадрие Сюлейман Мухарем – Помощник-възпитател
 8. Стиляна Стойчева Тилева – Помощник-възпитател
 9. Николина Канева Димитрова – Помощник-възпитател
 10. Гергана Стоянова Хаджиангелова – Помощник-възпитател
 11. Еленка Кирчева Атанасова – Помощник-възпитател
 12. Милена Никова Николова – Помощник-възпитател
 13. Мария Тошева Кръстева – Помощник-възпитатeл
 14. Джемиле Реджеб Юсни – Помощник-възпитатeл
 15. Димитър Илиев Белев – Огняр
 16. Руси Асенов Дюлгеров – Огняр
Immediate Frontier