Материална база

 „ИГЛИКА”

Детска градина от другата страна на едно вълшебно огледало,

защото всеки ден при нас е истинско вълшебство…!

 

[Not a valid template]

Детска градина №17 ″Иглика” гр. Хасково за първи път отваря врати през есента на 1976 г., като Обединено детско заведение №17 „Иглика” до 31.07.2016 г.

Официалното откриване и честване на събитието е на 01.06.1977 г.

Историята на детската градина е изписала богат със събития летопис.

Детската градина започва работа с 25 души персонал и с капацитет 140 деца, под ръководството на първият директор Янка Вълчева. Изключително много са проблемите и затрудненията в началото, които се решават постепенно, с амбицията и усилията на целия екип.

От 20.09.2010 г. с Решение на Общински съвет –Хасково към ДГ № 17 “Иглика” гр. Хасково е разкрит филиал с една група, с местонахождение – кв. Болярово и закрит на 01.09.2012 г.

От 01.12.2007 г.  в ДГ №17 “Иглика” е разкрита млечна кухня, която се използва средно от 100 деца.

От 01.04.2014 г. с Решение № 0580 от 28.02.2014 г. на Общински съвет Хасково към ДГ №17 „Иглика” се присъединява ОДЗ №7 „Здравец”.

Детска градина №17 „Иглика” е институция в системата на предучилищното образование, в която се отглеждат, възпитават, социализират и обучават деца от тригодишна възраст до постъпването им в I клас, в съответствие с държавния образователен стандарт за предучилищното образование.

В детската градина има разкрити яслени групи за отглеждане на деца от 10-месечна до тригодишна възраст.Децата, постъпили в яслените групи в ДГ №17 „Иглика” се отглеждат, възпитават, социализират и обучават по стандарти за ранно детско развитие, приети с Наредба на министъра на здравеопазването и министъра на образованието и науката.

ДГ №17 „Иглика” е общинска институция в системата на предучилищното образование и се финансира, чрез държавния бюджет и бюджета на община Хасково.

Съгласно чл. 302, ал.1 от ЗПУО, ДГ №17 „Иглика” има местно значение и ползва имот с две сгради, който е публична общинска собственост:

Основна сграда /управление/ – ул.„Генерал Скобелев”№1 – разкрита с Административен Акт № 2 от 01.06.977 г. на Община Хасково.

Сграда „Иглика1” на друг адресул.”Червена стена”№3 – разкрита с Решение №0580 на Общински съвет Хасково от 01.04.2014 г.– т.V.

ДГ №17 “Иглика” гр. Хасково функционира с 11 групи и 260 – 270 деца, които са сформирани по възрастов признак:

  • Основна сграда „Иглика” –  четири целодневни групи за деца от 3 до 7 години и две яслени група за деца до навършване на 3 години;
  • Сграда „Иглика 1“ –  четири целодневни групи за деца от 3 до 7 години и една яслена група за деца до навършване на 3 години.

В детската градина работят 49 човека – екип от професионалисти /учители, медицински сестри, помощно-обслужващ персонал/.

Материално – техническата и дидактична база в двете сгради на ДГ №17 „Иглика” е отлична и създава много добри условия, отговарящи на съвременните изисквания за отглеждане, възпитание и обучение на деца от 10 месеца до постъпването им в първи клас.

В съществуващото разпределение на сградния фонд и двора има много добра възможност за развитие на игрова, учебна и спортно – техническа дейност.

Двете сгради на ДГ №17 “Иглика” гр. Хасково са разположени сред двор с много зеленина, дървета, цветни алеи, храсти.

Всяка възрастова група има отделна площадка за игри на открито, оборудвана с различни детски игрови съоръжения и места за отдих; открит басейн, подходящ за закалителни процедури през лятото.

Двете сгради разполагат със самостоятелни корпуси за детска градина, детска ясла и администрация, които отговарят на всички изисквания за възпитание и обучение на децата от ранна и предучилищна възраст; съобразени са с всички санитарно-хигиенни условия за правилно отглеждане и възпитание на децата, за провеждане  на качествен и пълноценен педагогически процес.

Детската градина има отделни съвременно обзаведени помещения за игри, занимания, празници и изяви (просторни и удобни занимални с достатъчно осветление, обзаведени със съвременни кътове за игра на децата, телевизори, познавателни книжки и художествена литература, ИКТ); обособени спални помещения с цветно детско спално бельо; гардеробни помещения с гардеробчета за децата; санитарни възли, офиси и стая за персонала; медицински кабинет; методичен кабинет; обособен логопедичен кабинет; интерактивна площадка за обучение на децата по безопасно движение по пътищата, физкултурен салон.

Интериорът на градината е естетически издържан и функционално организиран. Условията за възпитание и образование са отлични, жизнената среда на децата отговаря на ергономичните норми и изискванията за безопасност, естетика и комфорт; обзавеждането, интериорът на групите са съобразени с възрастовите и индивидуални потребности на децата.В подготвителните групи са създадени оптимални условия за доминираща учебна дейност, набавени са учебни книжки за подлежащите на задължително предучилищно образование.

По стените и коридорите са изложени много красиви стенописи, картини живопис, пана, снимки от изяви на детската градина.

Много богат е сценичният гардероб с костюми, който ежегодно се обновява, когато детската градина има сценични изяви. Не по-малко богата е библиотеката в градината от методики, учебни помагала, педагогическа литература, най-новите енциклопедии за деца.

Детската градина разполага със  2 броя съвременна мултимедийна апаратура, компютърно оборудване, телевизори във всяка занималня, касетофони, стереоуредби, фотоапарат.

Детската градина осигурява рационално и здравословно хранене на децата. Двата кухненски блока се използват за разливна, а в основна сграда – пункт за раздаване на храна „млечна кухня/, които отговарят на съвременните изисквания за оборудване, с изцяло обновени уреди за работа и на хигиенните норми.

Цялостно обновяване и реконструкция на ДГ „Иглика“  – сграда „Иглика1“ на ул.“Червена стена №3 е извършен през 2022 – 2023 г. по проект „Изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища“ (2020-2022 г.)

Дворът е изцяло обновен с нова алейна мрежа, изградени пет нови детски площадки за игра, отговарящи на всички съвременни изисквания за безопасност с противоудърна настилка, цялостно затревяване, монтирани са комбинирани съоръжения за игра, занимателни панели, спортен терен, беседки.

Оградата на детската градина е изцяло ремонтирана. Чрез изграждането на подвижна асансьорна платформа, адаптиран санитарен възел е създадена достъпна архитектурна среда за хора с увреждания и е улеснен достъпът до сградата, както на малките деца, така и на родителите им.

Осъществени са мерки за енергийна ефективност – сградата е санирана и газифицирана, подменена е дограмата, изградена е първата фотоволтайчна система в детска градина в град Хасково.

Обновени, изцяло ремонтирани и обзаведени са 4 занимални, санитарни възли, кухненски блок, сервизни помещения, голям физкултурен салон.

В ДГ №17 „Иглика” има установен пропускателен и санитарно-епидемиологичен режим, изградена система за видеонаблюдение, СОТ, пожароизвестителна система.

ДГ №17 «Иглика» има своето утвърдено място, като образователна институция в гр. Хасково с традиции и авторитет, които в бъдеще ще съхраним и развиваме, с професионализъм, с много обич към децата и вяра в утрешния ден.

 

 ХВЪРЧИЛОХВЪРЧИЛО