Обществен съвет

Нормативна уредба

Състав и дейност

2019 г. – Състав на Учредителното събрание за Обществен съвет

Мандат 2019 г.- 2022 г. – Състав на Обществения съвет

2016 г. – Състав на Учредителното събрание за Обществен съвет 

Мандат 2016 г.- 2019 г. – Състав на Обществения съвет

Покани и протокол за учредяване на Обществен съвет

2019 г.

 

2016 г.

Заседания и отчети на Обществен съвет

2023 г.

2022 г.

2021 г.

2020 г.

2019 г.

2018 г.

2017 г.

Покани за заседания на Обществен съвет

2023 г.

2022 г.

2021 г.

2020 г.

2019 г.

2018 г.

2017 г.

Immediate Frontier