Профил на купувача

 

 Предмет на поръчката: „Доставка на гориво за отопление, газьол със съдържание на сяра 0,001/                маркирано гориво за отопление/ за отоплителен сезон 2015/2016 година”

„Доставка на газьол за отопление оцветен/маркиран/ със съдържание на сяра – 0,001% – 30 000 литра за отоплителен сезон 2015/2016 година за нуждите на ОДЗ №17 „Иглика“ Хасково за периода 14.10.2015 г. -30.06.2016 г.“

Immediate Frontier