Училищен плод – Училищно мляко

Информация за доставчиците по схемите „Училищно мляко“ и „Училищен плод“

по програма на Държавен фонд „Земеделие“

и значението на предоставяните хранителни продукти при изграждането на навици за здравословно хранене на децата – Изтегли от тук

  График на доставките по схемите „Училищно мляко“ и „Училищен плод“ за учебна 2023/2024 г.

График на доставките по схемите „Училищно мляко“ и „Училищен плод“ за учебна 2022/2023 г.

График на доставките по схемите „Училищно мляко“ и „Училищен плод“ за учебна 2021/2022 г.

График на доставките по схемите „Училищно мляко“ и „Училищен плод“ за учебна 2020/2021 г.

Учебна 2019/2020 г.

1.Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по схема “Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“- ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК

2.Заповед за определяне на заявител по схема „Училищен плод“, „Училищно мляко“- ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК

Immediate Frontier