Предоставяни услуги

Предоставяни услуги

С Решение №704 на Министерски съвет от 05.10.2018 г., правителството одобри пакет от мерки за трансформация модела на административното обслужване.

В тази връзка и съгл.чл.28 от Административнопроцесуалния кодекс и чл.16 от Наредбата за администраивното обслужване, Детска градина №17 „Иглика“ предоставя следните обществени услуги:

  • Информация за издаване на удостоверение за завършено задължително предучилищно образование от детската градина, извършваща задължително предучилищно образование – .……………
  • Издаване на дубликат на документ за степен на образование – удостоверение за задължително предучилищно образование – ………………

Предоставяне на достъп до обществена информация:

  • Вътрешни правила за предоставяне на достъп до обществена информация в ДГ №17 „Иглика“ – Изтегли от тук
  • Заявление за достъп до обществена информация (бланка-образец) – Изтегли от тук

 

 

Immediate Frontier