Документи

Документи на институцията

Образци на документи

Документи за детска градина/детска ясла

  • Заявление за записване на дете – Изтегли от тук
  • Заявление за отписване на дете – Изтегли от тук 
  • Заявление за отсъствие на дете – Изтегли от тук
  • Заявление за отлагане на дата за прием на дете – Изтегли от тук
  • Заявление за по-късен час за прием на дете – Изтегли от тук
  • Декларация за запознаване с условията в ДГ №17 „Иглика“ – Изтегли от тук
  • Декларация за възобновяване на посещението на дете в ДГ/ДЯ – Изтегли от тук
  • Декларация за спазване на общите правила за противоепидемичен контрол и вътрешните правила на детската градина/ясла за работа в условия на извънредна епидемиологична ситуация на територията на страната – Изтегли от тук
  • Работна карта за набиране на информация за образователното ниво и трудовата заетост на семейството – Изтегли от тук
  • Пълномощно за вземане на дете от други лица от семейството – Изтегли от тук

Документи за млечна кухня

Immediate Frontier