детски ръце

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГРУПИТЕ

През учебната 2018 – 2019 г. са сформирани 11 групи за целодневно обучение – общо 256 деца по списъчен състав към 15.09.2018 г.

  • Основна сграда6 групи: 2 яслени групи за деца от 1,5 г. до навършване на 3 г. и 4 целодневни групи за деца от 3 до 7 години /до постъпването им в първи клас/.
  • Сграда „Иглика 1“ – 5 групи: 1 яслена група за деца от 1,5 г. до навършване на 3 г. и 4 целодневни групи за деца от 3 до 7 години /до постъпването им в първи клас/.
Групи Брой деца Персонал
1

Първа група – 3 г.

29 Учители: 1. Дияна Николова
2. Диана Райчева
Помощник – възпитател: Бинка Стамболова
 

6

І А група – 3 г.

21 Учители: 1.Дафинка Александрова
2.Жанета Казарова
Помощник – възпитател: Светла Колева
9

ІІ група – 4 г.

26 Учители: 1. Катя Русева
2. Даниела Димова
Помощник – възпитател: Весела Таскова
10

ІІ А група – 4 г.

20 Учители: 1. Виолетка Мирчева
2. Жени Ганчева
Помощник – възпитател: Вероника Георгиева
14

ІІІ ПГ – 5 г.

28 Учители: 1.Недялка Демирева
2.Велизара Колева
Помощник – възпитател:Любка Манолова
11

ІІІ А ПГ – 5 г.

27 Учители: 1.Гергана Димова
2.Адриана Узунова
Помощник – възпитател:Мария Кръстева
21

ІV ПГ – 6 г.

31 Учители: 1. Красимира Жекова
2.Мюрюфе Мехмед-Басри
Помощник – възпитател: Сийка Белева
15ІV А ПГ – 6 г. 30 Учители: 1. Петя Лозева
2.Надя Хасжиева
Помощник – възпитател:Милена Николова
16

Ясла – до 3 г.

15 Мед. сестри: 1. Невин Мустафа
2. Тодорка Димитрова
Помощник-възпитател: Виолета Христова
20

Ясла 1 – до 3 г.

15 Мед. сестри: 1. Вероника Димитрова
2. Калинка Шишманова
Помощник-възпитател: Милена Николова
22

Ясла 2 – до 3 г.

14 Мед. сестри: 1. Лидия Тодорова
2. Сема Юсуф
Помощник -възпитател: Благовеста Николова