40 години юбилей на детска градина №17 „Иглика“

детски ръце

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ГРУПИТЕ

През учебната 2017 – 2018 г. са сформирани 11 групи за целодневно обучение – общо 265 деца по списъчен състав към 15.09.2017 г.

  • Основна сграда – 6 групи: 2 яслени групи за деца от 1,5 г. до навършване на 3 г. и 4 целодневни групи за деца от 3 до 7 години /до постъпването им в първи клас/.
  • Сграда „Иглика 1“ – 5 групи: 1 яслена група за деца от 1,5 г. до навършване на 3 г. и 4 целодневни групи за деца от 3 до 7 години /до постъпването им в първи клас/.
Групи Брой деца Персонал
1

Първа група – 3 г.

27 Учители: 1. Катя Русева
2. Даниела Димова
Помощник – възпитател: Весела Таскова
 

6

І А група – 3 г.

23 Учители: 1. Виолетка Мирчева
2. Красимира Жекова
Помощник – възпитател: Вероника Георгиева
9

ІІ група – 4 г.

28 Учители: 1. Недялка Демирева
2. Велизара Колева
Помощник – възпитател: Любка Манолова
10

ІІ А група – 4 г.

23 Учители: 1. Адриана Узунова
2. Гергана Димова
Помощник – възпитател: Мария Делчева
14

ІІІ ПГ – 5 г.

30 Учители: 1.Зорница Кръшкова
2. Галина Делчева
Помощник – възпитател: Сийка Белева
11

ІІІ А ПГ – 5 г.

28 Учители: 1. Петя Лозева
2. Красимира Жекова
Помощник – възпитател: Милена Илиева
21

ІV ПГ – 6 г.

32 Учители: 1. Дияна Николова
2. Диана Райчева
Помощник – възпитател: Бинка Стамболова
15ІV А ПГ – 6 г. 26 Учители: 1. Дафинка Александрова
2.Жанета Кацарова
Помощник – възпитател:Светла Колева
16

Ясла – до 3 г.

16 Мед. сестри: 1. Невин Мустафа
2. Тодорка Димитрова
Помощник-възпитател: Благовеста Николова
20

Ясла 1 – до 3 г.

16 Мед. сестри: 1. Вероника Димитрова
2. Калинка Шишманова
Помощник-възпитател: Милена Николова
22

Ясла 2 – до 3 г.

17 Мед. сестри: 1. Лидия Тодорова
2. Еленка Йорданова
Помощник -възпитател: Емине Ферад