Делегиран бюджет

Делегиран бюджет

БЮДЖЕТ 2020 ГОДИНА

 • ПИСМО НА ОБЩИНА ХАСКОВО С УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ ЗА 2020 г. – Изтегли от тук
 • РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА БЮДЖЕТ ЗА 2020 Г. ПО ПАРАГРАФИ – Изтегли от тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2020 г. – Изтегли от тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2020 г. в проценти – Изтегли от т
 • Отчет за изпълнение на бюджета за второ тримесечие на 2020 г. – Изтегли от тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета за второ тримесечие на 2020 г. в проценти – Изтегли от тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета за трето тримесечие на 2020 г. – Изтегли от тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета за трето тримесечие на 2020 г. в проценти –  Изтегли от тук
 • Отчет на извънбюджетни сметки с код KSF за месец юни 2020 г. – Изтегли от тук

БЮДЖЕТ 2019 ГОДИНА

 • ПИСМО НА ОБЩИНА ХАСКОВО С УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ ЗА 2019 г. – Изтегли от тук
 • РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА БЮДЖЕТ ЗА 2019 Г. ПО ПАРАГРАФИ – Изтегли от тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2019 г. – Изтегли от тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета за второ тримесечие на 2019 г. – Изтегли от тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета за трето тримесечие на 2019 г. – Изтегли от тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета за четвърто тримесечие на 2019 г.- Изтегли от тук

БЮДЖЕТ 2018 ГОДИНА

БЮДЖЕТ 2017 ГОДИНА

БЮДЖЕТ 2016 ГОДИНА

 • ПИСМО НА ОБЩИНА ХАСКОВО С УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ ЗА 2016 Г. – Изтегли от тук
 • РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА БЮДЖЕТ ЗА 2016 Г. ПО ПАРАГРАФИ – Изтегли от тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2016 г. – Изтегли от тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета за второ тримесечие на 2016 г. – Изтегли от тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета за трето тримесечие на 2016 г. – Изтегли от тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета за четвърто тримесечие на 2016 г. – Изтегли от тук