Делегиран бюджет

Делегиран бюджет

БЮДЖЕТ 2019 ГОДИНА

 • ПИСМО НА ОБЩИНА ХАСКОВО С УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ ЗА 2019 Г. – Изтегли от тук
 • РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА БЮДЖЕТ ЗА 2019 Г. ПО ПАРАГРАФИ – Изтегли от тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2019 г. – Изтегли от тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета за второ тримесечие на 2019 г. – Изтегли от тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета за трето тримесечие на 2019 г. – Изтегли от тук

БЮДЖЕТ 2018 ГОДИНА

БЮДЖЕТ 2017 ГОДИНА

БЮДЖЕТ 2016 ГОДИНА

 • ПИСМО НА ОБЩИНА ХАСКОВО С УТВЪРДЕН БЮДЖЕТ ЗА 2016 Г. – Изтегли от тук
 • РАЗПРЕДЕЛЯНЕ НА БЮДЖЕТ ЗА 2016 Г. ПО ПАРАГРАФИ – Изтегли от тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета за първо тримесечие на 2016 г. – Изтегли от тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета за второ тримесечие на 2016 г. – Изтегли от тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета за трето тримесечие на 2016 г. – Изтегли от тук
 • Отчет за изпълнение на бюджета за четвърто тримесечие на 2016 г. – Изтегли от тук