Обществен съвет

Нормативна уредба

Състав и дейност

2019 г. – Състав на Учредителното събрание за Обществен съвет

Мандат 2019 г.- 2022 г. – Състав на Обществения съвет

2016 г. – Състав на Учредителното събрание за Обществен съвет 

Мандат 2016 г.- 2019 г. – Състав на Обществения съвет

Покани и протокол за учредяване на обществен съвет

2019 г.

 

2016 г.

Заседания и отчети

2021 г.

2020 г.

2019 г.

2018 г.

2017 г.

Покани за заседания на обществения съвет

2021 г.

2020 г.

2019 г.

2018 г.

2017 г.