Училищен плод – Училищно мляко

Учебна 2020/2021 г.

1.Информация за доставчиците по схемите „Училищно мляко“ и „Училищен плод“ по програма на Държавен фонд „Земеделие“ и значението на предоставяните хранителни продукти при изграждането на навици за здравословно хранене на децата – Изтегли от тук

2.График на доставките по схемите „Училищно мляко“ и „Училищен плод“ :

Учебна 2019/2020 г.

1.Обявление за набиране на предложения за доставка на продукти по схема “Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“- ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК

2.Заповед за определяне на заявител по схема „Училищен плод“, „Училищно мляко“- ИЗТЕГЛИ ОТ ТУК